ONLINE POISTENIE
FIN. SPRAVODAJ
Refinancovanie úveru
Aktuálny zostatok úveru:
Aktuálna úroková sadzba:
Do splatenia úveru zostáva (v mesiacoch):
Mesačná splátka:
Preplatenosť úveru:
Nový úver:
Zostatok úveru
Nový úrok
Nová mesačná splátka:
Náklady spojené s refinancovaním:
Náklady spojené s predčasným splatením (v %):
Iné poplatky
Poníženie úveru o sumu:
Informácie
Pôvodná splatká, kratšia splatnosť:
Nová splatnosť úveru:
Splatnosť úveru kratšia o:
Preplatenosť nového úveru:
Úspora na preplatenosti:
Nižšia splátka, pôvodná splatnosť:
Splatnosť úveru:
Preplatenosť nového úveru:
Úspora na mesačnej splátke:
Úspora na preplatenosti:
Vypočítať